Vår klubb - 100 år

En båtklubb i hjärtat av Stockholm

Klubben grundades 1922 och dess ändamål, då som nu, var att främja det förliga båtlivet samt verka för ett korrekt och hänsynsfullt uppträdande till sjöss och i hamnar. 

Hemmahamnarna ligger i Karlbergskanalen och vid vårt varvsområde i Ulvsunda. Klubben har två holmar till sitt förfogande. Den ena, Bredviks holme, ligger nära ön Lådna i mellan-skärgården och den andra, Stora Gunnarsholmen, ligger strax öster om Storhagsudd på Färingsö i Mälaren.

Vår Historia

Allt började 1922

På våren 1922 hade Stockholms hamnkontor ställt i ordning ett antal hamnplatser vid Klara sjö intill Stadshusbron. Där blev det ganska snart fullt med småbåtar av olika slag. Båtmotorerna på den tiden var svåra att starta och det påstods att de mest svårstartade inte fick förtöjas närmast Stadshusbron eftersom trafiken på bron hindrades av de nyfikna folksamlingar som bildades.

Klubben är en allmännyttig ideell förening och har till ändamål att lokalt främja det rörliga båtlivet, särskilt dess anpassning till människa, miljö och samhälle.

Klubben ska verka för, bedriva och stödja upplysning, undervisning eller utbildning rörande barn och ungdomsverksamhet, god sjösäkerhet, god miljö samt ett gott kamrat- och sjömanskap.

Klubben ska förvalta och underhålla kommunens (idrottsförvaltningens) hamn och varvsanläggning samt förvalta och underhålla klubbholmar på ett miljövänligt sätt.

Klubbens stadgar och priser