Ansökan

Klubben är en allmännyttig ideell förening och har till ändamål att lokalt främja det rörliga båtlivet, särskilt dess anpassning till människa, miljö och samhälle.

Klubben ska verka för, bedriva och stödja upplysning, undervisning eller utbildning rörande barn och ungdomsverksamhet, god sjösäkerhet, god miljö samt ett gott kamrat- och sjömanskap.

Klubben ska förvalta och underhålla kommunens (idrottsförvaltningens) hamn och varvsanläggning samt förvalta och underhålla klubbholmar på ett miljövänligt sätt. 

Medlemsansökan

Vi söker medlemmar som kan arbeta för föreningen och bidra med sin kompetens och engagemang. Just nu söker vi händiga och engagerade personer som kan medverka och underhålla våra anläggningar.
Tyvärr har vi för närvarande flera års väntetid. 

Fadderverksamhet

När du blir antagen till föreningen kommer du att få en fadder som hjälper dig att komma in i föreningen och kan bistå med information samt vägledning för att lättare lära känna klubben och dess medlemmar.

 Skickas till klubbens postadress eller maila till klubbens styrelse:

Motorbåtsklubben Tre Kronor, Box 14116, 16714 Bromma, styrelsen@mbktrekronor.se