Ansökan - Avgifter

Klubben är en allmännyttig ideell förening och har till ändamål att lokalt främja det rörliga båtlivet, särskilt dess anpassning till människa, miljö och samhälle.

Klubben ska verka för, bedriva och stödja upplysning, undervisning eller utbildning rörande barn och ungdomsverksamhet, god sjösäkerhet, god miljö samt ett gott kamrat- och sjömanskap.

Klubben ska förvalta och underhålla kommunens (idrottsförvaltningens) hamn och varvsanläggning samt förvalta och underhålla klubbholmar på ett miljövänligt sätt. 

Som ny medlem betalar du först en medlemsavgift på 4 600 kr/år, samt en depositionsavgift på 1000 kr för nyckel till varv och hamn. Önskar du förvara båten på vårt varv tillkommer en båtavgift som varierar mellan
3 360 - 5 040 kr /år beroende på storlek på båt. Utöver det finns det en prislista för tilläggstjänster som klubben 
erbjuder. Men den får du tillgång till när du blivit medlem. 

Medlemsansökan

Vi söker medlemmar som kan arbeta för föreningen och bidra med sin kompetens och engagemang. Just nu söker vi händiga och engagerade personer som kan medverka och underhålla våra anläggningar.
Tyvärr har vi för närvarande några års väntetid. 

Avgifter

I länken [ Avgifter ]under hittar du våra avgifter. Vissa är årliga och andra är för vissa tjänster och förmåner som man kan åtnjuta inom klubben. 

Fadderverksamhet

När du blir antagen till föreningen kommer du att få en fadder som hjälper dig att komma in i föreningen och kan bistå med information samt vägledning för att lättare lära känna klubben och dess medlemmar.

 Skickas till klubbens postadress eller maila till klubbens styrelse:

Motorbåtsklubben Tre Kronor, Box 14116, 16714 Bromma, styrelsen@mbktrekronor.se