Ungdomsverksamhet

Klubben ska verka för, bedriva och stödja upplysning, undervisning eller utbildning rörande barn och ungdomsverksamhet, god sjösäkerhet, god miljö samt ett gott kamrat- och sjömanskap. Detta görs bl.a. på klubbholmarna under ledning av Ungdomsansvarige, samt i samarbete med Rörstrands Båt Klubb.
Barn och ungdomar registreras som Medlemstyp Ungdom. Medlemskapet är avgiftsfri.