Avgifter

Samtliga avgifter ska betalas till BG 5505-0629. För att spara tid och pengar aviserar vi via mail. Du måste därför också löpande se till att klubben har rätt e-postadress till dig.

Debiteringslista MBK Tre Kronor för 2024

Årsavgifter

Aktiv medlem

4 600 kr/år

Passiv medlem

600 kr/år

Hedersmedlem med båt i klubben

4 000 kr/år

Familjemedlem

250 kr

Båtavgift / år på varvsplan

Pris - båtlängd (löa)

< 7 m

3 696 kr

7- 8 m

5 082 kr

8 - 9,5 m

5 660 kr

> 9,5 m

6 237kr

Båtavgift / år i Skjul

Pris - båtlängd (löa)

< 7 m

4 389 kr

7- 8 m

5 082 kr

8 - 9,5 m

5 660 kr

> 9,5 m

  6 237 kr

Övriga avgifter:

Inträdesavgift båtskjul

6 000 kr

Båtregistreringsavgift ny medlem 

3 000 kr

Depositionsavgift, nycklar per styck

1 000kr

Flyttning av båt på varvsplanen 

600 kr

Motorlyft per motor och tillfälle

300 kr

Upptagning för syn eller reparation med sjösättning vid samma tillfälle

300 kr

Upptagning för syn eller reparation med sjösättning vid ett senare tillfälle

500 kr

Gästhamnsavgift Bredviksholme per påbörjat dygn

350kr

Gästhamnsavgift St Gunnarsholmen per påbörjat dygn

200kr

Hyra för en hytt på holmarna per natt

100 kr

Klubbvimplar per styck

100 kr

Medlemsnålar per styck

100 kr

Klubbdekal per styck

0 kr

Mössmärken per styck

100 kr

Avgift för utebliven arbetsplikt/ dagsverke

4 000 kr

Avgift för utebliven nattvakt

500 kr

Avgift för sen eller bristfällig båttäckning / påbörjad månad

600 kr

Avgift för otillåten kvarliggande i varvshamnen / påbörjad vecka

1 200 kr

Avgift för torr och sjösättning utanför ordinarie tid

1 200 kr

Påminnelseavgift utgår efter 10 dagar

- därefter uttas 25% av avgiften som ej erlagts

100 kr