Varvet

Varvet är välbesökt framförallt veckorna efter båtupptagning samt veckorna före sjösättning då förberedelser för kommande säsong står i fokus. Under vinter månaderna November- Mars är alla båtarna som står på varvsplanen övertäckta med presenning för att skydda mot snön.

Klubbmedlemmarna turas om att gå nattvakt för att säkra att våra båtar är i tryggt förvar.

Under sjösättning så hjälps alla medlemmar som ska ha i sin båt samma dag, åt till att alla båtar är i. Samma sak gäller under båtupptagning. Många har varit med under många år och det finns alltid vänliga klubbmedlemmar som hjälper den som inte är fullt lika erfaren.

Till varvet tar man sig antingen med bil alternativt till Johannesfred för en fem minuters promenad.

10 minuters promenad från varvet ligger Hjertmans för den som behöver handla till sin båt.