Hamnarna

Från slottshamnen kan du välja att inom fem minuter antingen vara ute i Ulvsundasjön runt Pampas/Hornsberg alternativt vid stadshuset/Norr Mälarstrand.

Till hamnen tar man sig antingen med bil till Kungsholmsstrand 175 alternativ med buss 65 som stannar precis utanför på hållplats Igeldammsgatan. Man kan också åka till Fridhemsplan, st Eriksplan eller Stadshagen och få en promenad på ca 10 minuter.

Förtöjning i Klara sjö sker mellan Y-bommar. Då hamnen är utsatt för svall ska förtöjningen ske med ryckdämpare, dvs. fjädrar eller gummianordningar. Förtöjningen ska se till att dels hålla båten centrerad mellan Y-bommarna, samt dels hindra att båten åker framåt och slår i bryggan.

På bryggan finns el-stolpar med strömuttag samt tillgång till kommunalt dricksvatten som enbart avsett för dricksvatten.

Kartor med möjlighet vägbeskrivning via Google finns under "Kontakt".