MBK Tre kronor

Motorbåtsklubben i Stockholm hjärta

Klubben grundades 1922 och dess ändamål, då som nu, var att främja det förliga båtlivet samt verka för ett korrekt och hänsynsfullt uppträdande till sjöss och i hamnar.

Vår verksamhet

Den driver oss

Klubben har många engagerade medlemmar som driver ett antal projekt som alla främjar klubbens medlemmar. Vi gör allt tillsammans och en viktig del i vår verksamhet är att vi samlas mot gemensamma engagemang. Det kan vara gemensamma projekt eller att bara umgås.

Våra holmar

Här trivs vi

Klubben har två holmar till sitt förfogande. Den ena, Bredviks holme, ligger nära ön Lådna i mellan-skärgården och den andra, Stora Gunnarsholmen, ligger strax öster om Storhagsudd på Färingsö i Mälaren.
Platser där vi samlas med våra familjer under semestrar och helger för att njuta av båtlivet och samtidigt se till att underhålla våra byggnader.

Hamnen och Varvet 

Vår bas

Vår bas är vårt varv och vår hamn. Varvet ligger nära vattnet vid Ulvsunda och hamnen ligger i Karlbergssjön på Kungsholms strand med ett fantastiskt läge mitt emot Karlbergs slott.

MBK Tre Kronor
Kungsholms strand 175, 112 48 Stockholm  

E-post
styrelsen@mbktrekronor.se