Klubbens funktionärer

STYRELSEN

mail_small  Kontakta styrelsen

Ordförande

Peter Henriksen

mail_small  Peter Henriksen 

Val 2019

Lennart Stillman

Vice Ordförande 

Lennart Stillman (Ledamot)

mail_small  Lennart Stillman

Val 2019

Sekreterare 

Krister Ahlberg (Ledamot)

mail_small   Krister Ahlberg

Val 2020

Kassör

Pontus Lögdberg (Ledamot)

mail_small  Pontus Lögdberg

Val 2020

Vice Sekreterare

Robert Sundberg (Suppleant)

mail_small  Robert Sundberg

Val 2020

Hamnansvarig

Anders Melin (Suppleant)

mail_small  Anders Melin

Val 2019

Hans Strandberg

Holmansvarig

Hans Strandberg (Ledamot)

mail_small  Hans Strandberg
Val 2020


 Miljöansvarig

Mathias Engnell (Ledamot)

mail_small  Mathias Engnell

Val 2019


FUNKTIONÄRER

Hamnansvarig

Anders Melin

mail_small  Anders Melin

Lennart Stillman

Varvsansvarig & Fadder

Lennart Stillman

mail_small  Lennart Stillman

Hans Strandberg

Holm och ungdomsansvarig

Hans Strandberg

mail_small  Hans Strandberg

Holmchef
Bredviksholme

Vakant

Holmchef Stora Gunnarsholmen

Janne Hägerholm

mail_small Janne Hagerholm

 

Miljöansvarig, Registrering arbetsplikt

Mathias Engnell

mail_small  Mathias Engnell

Lars Jonasson

Revisor (ekonomi)

Lars Jonasson

Val 2020

 

BAS – K ansvarig

Robert Sundberg

mail_small  Robert Sundberg

Sammankallande Valberedningen

NN

mail_small   

 Ansvarig för hemsida

Bernt Olsson

mail_small  Bernt Olsson

Materialförvaltare

Hans Molin