Medlemsfaddrar

Fadderskap – inom MBK Tre Kronor

MBK Tre Kronor har en uttalad vilja att välkomna alla nya medlemmar och underlätta för deras första 12 månader i klubben.

Vi har funnit att det bästa sättet att göra det är att utse en fadder för varje nya medlem. Syftet är att faddern skall fungerar som en länk till klubbverksamheten för den nye medlemmen. Som för de flesta har man alltid funderingar i och med ett inträde i en förening.

Utsedda faddrar för 2019 är:
– Lennart Stilman

Som ny medlem kommer att bli kontaktad när du är antagen.