Medlemsansökan

MBK Tre Kronor är en ideell förening som erbjuder ett fantastiskt båtliv i Mälaren och i Stockholms skärgård. Som medlem har man tillgång till våra klubbholmar och en central båtplats mitt i Stockholm. Man kan också göra vinterns båtpyssel, torrsätta eller sjösätta båten utan allt för långa resvägar och man kan få hjälp med stort och smått i samband med upptag eller sjösättning eller liknande. Som medlem förväntas man ta aktiv del i vad klubben har att erbjuda. Det betyder att klubben inte har ambition att enbart vara en parkeringsplats för båtar.

Du är hjärtligt välkommen att ansöka om medlemskap i vår klubb men innan du gör det ber vi dig först att läsa igenom våra Stadgar 2017 och vårt Hamnreglemente respektive Varvsreglemente. Här kan du ladda ned information om våra avgifter: Avgifter 2019

Vi är som sagt en ideell klubb vilket betyder att samtliga medlemmar ska hjälpa till med det arbete som krävs för att hålla klubbens anläggningar i bra skick. Detta sker i normalfallet i form av ett årligt dagsverke. Ett annat sätt kan vara att engagera sig i styrelse, valberedning eller som varvsfunktionär.

Ansökan om medlemskap behandlas av styrelsen under ordinarie styrelsemöte. För att göra en ansökan om medlemskap alternativt enbart en vinterplats skriver du ut och fyller i respektive blankett nedan:

Inträdesansökan-MBK Tre kronor
Endast Varvsplatsansökan

Blanketten postar du sedan till klubben:

MBK Tre Kronor, Box 14116, 16714 Bromma