Året runt med klubben

Nedan följer en sammanfattning över viktiga datum under 2018. Längre ned på sidan redovisas de huvudsakliga aktiviteterna under året.

Året runt med klubben 2018
– 31 jan. Medlemsavgiften & klubbavgiften skall vara betald
– 22 mar. Årsmöte
– 26 apr. Bommarna läggs ned i hamnen
– 30 apr. Hamnavgiften skall vara betald

Sjösättningar med början kl. 8.00
–  6 maj Båtar i skjulgången och båtar på varvsplanen utanför skjul 12 > 18
– 12 maj Båtar på varvsplanen utanför skjul 1 >17
– 13 maj Båtar i skjul 13 – 22 samt båtar  i skjul 37- 46
– 19 maj Båtar i skjul 1 – 12 samt 25 – 36
– 20 maj Båtar på slipplan
– 26 maj Öppning av Gunnars holmen
– 26 maj Öppning av Bredviks holme
– 22 juni Midsommarfirande på öarna ( knytkalas )
– 21 juli Sommarfest på Bredviks holme ( knytkalas )
– 25 aug. Höstfest på Stora Gunnarsholmen
– 31 aug. Varvsavgiften skall vara betald
– 15 sep. Stängning Bredviks holme
– 15 sep. Stängning Gunnarsholmen

Tider för torrsättning med början kl.8.00.
– 29 sep. Båtar i skjul 1-12 och 37-42 – 18 båtar
– 30 sep. Båtar i skjul 43 – 46 och Slipplanen – 15 båtar

( 6 okt.  tar  Bromma och Lillsjönäs båtklubbar upp sina båtar)
– 7 okt. Båtar i skjul skjul 13-22 och 25-36 – 20 båtar

– 13 okt. Båtarna på Varvsplanen och skjulplanen – 19 båtar
– 14 okt. Båtar i skjulgången och skjulplanen

Övriga tider i höst
– 28 okt Bommarna tas upp i hamnen
– 15 nov. Höstmöte
– 30 nov. Båtarna på varvsplan skall vara täckta

 

Första kvartalet

Medlems- och klubbavgiften skall vara betald före januari månads utgång. Under vintern brukar det vara lämpligt att titta till båten lite då och då så att inte snö och blåst går alltför illa åt täckningen. Vårrustningen pågår för en del hela vinterhalvåret medan andra, då ofta plastbåts-ägare, brukar vänta till i början av mars. Vårrustningen är inte bara arbete utan det blir rätt mycket ”snack” båtägarna emellan. Råd och erfarenheter utbyts och det är lätt att få nya vänner bland klubbmedlemmarna.
I mars har klubben också sitt ordinarie årsmöte då styrelse och funktionärer väljs. Vid mötet fastläggs avgifterna för hamnplats, varvsplats och andra fasta avgifter. I mars skickas räkning på hamnavgiften som skall vara betald före månadens utgång.

Andra kvartalet

I april är vårrustningen som intensivast och i slutet av månaden går de första båtarna i sjön. Avgiften för bryggplatsen ska vara betald sista april. Sjösättningen pågår därefter fram till mitten av maj. Första juni skall varvsområdet vara städat. Kvarglömt täckningsmaterial, skräp och bråte kastas, bränns eller tillfaller klubben.

Tredje kvartalet

Varvsavgiften ska vara betald före augusti månads utgång.

Fjärde kvartalet

Under oktober är det uppdragningsmånad och klubblivet börjar åter koncentreras till varvet. Du kan se en kort film som visar torrsättningen av en av klubbens båtar på: Torrsättning
Före november månads utgång skall alla båtar vara noggrant täckta och båten märkt med namn och telefonnummer. Vi har ordinarie höstmöte med lättare förtäring någon gång under november eller december.