Kalender 2019

Prelemenära datum för året
Vårbrevet 2019, finner du här>>>

31 jan.     Medlemsavgiften & klubbavgiften skall vara betald

21 mar.    Årsmöte

30 apr.     Hamnavgiften skall vara betald

25 apr.     Bommarna läggs ned i hamnen

4 maj.      Sjösättning.    Skjulgången + varvsplanen utanför sjul 13 > 22

5 maj.      Sjösättning.     Varvsplan utanför skjul 1>12 & Båtar i skjul 25 >36

11 maj.    Sjösättning.     Båtar i skjul 1 >12 och 13 >22

19 maj     Sjösättning.  Båtar i skjul 37 > 46 och båtar på varvsplan slipen

25 maj.    Öppning av Gunnars holmen och Bredviks holme

21 jun.     Midsommarfirande på öarna ”knytkalas”

20 juli      Sommarfest på Bredviks holme ”knytkalas”

31 aug.    Varvsavgiften skall vara betald

7 sep.      Höstfest på Stora Gunnarsholmen

  • Stängning Bredvik 21/9 och Gunnarn 21/9

Tider för torrsättning av våra båtar är preliminär

5 okt.       Upptagning      Båtar i skjul 37 > 46 och slipplanen

6 okt.       Upptagning      Båtar i skjul 1 > 12 och 13> 22

13 okt.     Upptagning    Båtar i skjul 25 > 36 och båtar utanför skjul 1>12

19 okt.     Upptagning  Båtar i skjulgången och båtar utanför skjul 13>22

20 okt      Bommarna tas upp i hamnen

14 nov     Höstmöte

30 nov     Båtarna skall vara täckta

Önskar alla klubbvänner en riktigt fin båtsommar

Lennart Stillman för styrelsen