Aktuell information

TORRSÄTTNING 2018
Tider för torrsättning med början kl.8.00. 

– 29 sep. Båtar i skjul 1-12 och 37-42 – 18 båtar
– 30 sep. Båtar i skjul 43 – 46 och Slipplanen – 15 båtar

( 6 okt.  tar  Bromma och Lillsjönäs båtklubbar upp sina båtar)
– 7 okt. Båtar i skjul skjul 13-22 och 25-36 – 20 båtar

– 13 okt. Båtarna på Varvsplanen och skjulplanen – 19 båtar
– 14 okt. Båtar i skjulgången och skjulplanen

OBS! Ni har fått personligt mail om när Ni skall upp med just er båt.

Övriga tider i höst
– 25 aug. Höstfest på Stora Gunnarsholmen
– 28 okt Bommarna tas upp i hamnen
– 15 nov. Höstmöte
– 30 nov. Båtarna på varvsplan skall vara täckta

Läs mer här ”Året runt med klubben

BAS – Vårt medlemssystem
Här hittar Ni all information kring Era avgifter samt pågående bokningar som fester och viss arbetsplikt. Men här skall du även underhålla dina personuppgifter samt uppgifter kring din båt. Du når BAS här https://bas.batunionen.se/
OBS! Glöm inte att boka upp er för vaktpass på varvet i höst

VIKTIGT!
Båtbottensanering
Vi har blivit pålagda från Miljöförvaltningen i Stockholm att samtliga våra båtar i klubben ska saneras från giftig färg. Med giftig färg är alla biocid färger, såsom koppar och zink t.ex. Dessa produkter är förbjudna redan nu att ha på sin båtbotten men vi har fått en period att åtgärda detta och det är fram till hösten 2018. Båtbottenfärger innehållande ämnet tributyltenn (TBT) är förbjudna i Sverige
för alla båtar.

Båtar som någon gång har målats med dessa färger ska omedelbart saneras. Klubben kommer under perioden att följa upp detta och redovisa till länstyrelsen samt Miljöförvaltningen i Stockholm. Att sanera sin båtbotten är båtägarens ansvar men där klubben har en skyldighet att bevaka detta. Det innebär att avrapportering till miljöansvarig är viktig. Titta på Funktionärssidan där hittar NI aktuell miljöansvarig.

Detta gäller båtar som har sin “huvudsakliga förtöjningsplats” i Mälaren som direktivet gäller. Länstyrelsen har tyckt att detta är så pass viktigt att klubben får bidrag med 500.000:- och som omvandlas till ett personligt bidrag som kommer att tillfalla respektive båtägare efter sanering är gjord. Bidraget har medfinansierats genom statsstöd till lokala vattenvårdsprojekt och som är förmedlade av

Länstyrelsen I Stockholm. Beroende på båtstorlek så får man antigen 3.000:- eller 5.000:- per sanerad båt. (Gränsen går vid 22 fot, dvs 6.71 meter) För att få ersättningen måste man fylla i  blanketten “LOVA-bidrag för sanering av båtbottenfärgLOVA- Bidrags blankett. Begäran av bidrag görs i efter utfört arbete. Viktigt att notera att åtgärdsperioden löper från 1/3-2016 till 30/11-2018. Vill man fördjupa sig inom området så är Miljöbalken rätt ställe. Även Transportsstyrelsen /Båtmiljörådet innehåller kompletterande information.