Aktuell information

AKTUELL INFORMATION FRÅN STYRELSEN

Läs om alla viktiga datum för klubben under ”Kalendern 2019”.
Här hittar du preliminära datum för torrsättning, höstens aktiviteter och höstmötet.

BAS – Vårt medlemssystem
Här hittar Ni all information kring Era avgifter samt pågående bokningar som fester och viss arbetsplikt. Men här skall du även underhålla dina personuppgifter samt uppgifter kring din båt. Du når BAS här https://bas.batunionen.se/
OBS! Glöm inte att boka upp er för vaktpass på varvet i höst

VIKTIGT!
Båtbottensanering
Vi har blivit pålagda från Miljöförvaltningen i Stockholm att samtliga våra båtar i klubben ska saneras från giftig färg. Med giftig färg är alla biocid färger, såsom koppar och zink t.ex. Dessa produkter är förbjudna redan nu att ha på sin båtbotten men vi har fått en period att åtgärda detta och det är fram till hösten 2018. Båtbottenfärger innehållande ämnet tributyltenn (TBT) är förbjudna i Sverige
för alla båtar.

Båtar som någon gång har målats med dessa färger ska omedelbart saneras. Klubben kommer under perioden att följa upp detta och redovisa till länstyrelsen samt Miljöförvaltningen i Stockholm. Att sanera sin båtbotten är båtägarens ansvar men där klubben har en skyldighet att bevaka detta. Det innebär att avrapportering till miljöansvarig är viktig. Titta på Funktionärssidan där hittar NI aktuell miljöansvarig.

Detta gäller båtar som har sin “huvudsakliga förtöjningsplats” i Mälaren som direktivet gäller. Länstyrelsen har tyckt att detta är så pass viktigt att klubben får bidrag med 500.000:- och som omvandlas till ett personligt bidrag som kommer att tillfalla respektive båtägare efter sanering är gjord. Bidraget har medfinansierats genom statsstöd till lokala vattenvårdsprojekt och som är förmedlade av