Aktuell information

AKTUELL INFORMATION FRÅN STYRELSEN

Läs och planera för alla viktiga datum för klubben i vår kalender
Kalendern 2021”.

31 jan.     Medlemsavgiften skall vara betald
 8 mar.    Årsmöte
22 apr.     Bommarna läggs ned i hamnen
30 apr.     Hamnavgiften skall vara betald

24 apr.     Sjösättning.   Skjulgången + varvsplanen utanför skjul 13 > 22
25 apr.     Sjösättning.     Varvsplanen utanför skjul 1>12 & i skjul 25 >36
1 maj.      Sjösättning.     Båtar i skjul 1 >12 och 13 >22
2 maj.      Sjösättning.     Båtar i skjul 37 >46
9 maj.      Sjösättning.     Båtar på plan ”slipen”

BAS – Vårt medlemssystem
Här hittar Ni all information kring Era avgifter samt pågående bokningar som fester och viss arbetsplikt. Men här skall du även underhålla dina personuppgifter samt uppgifter kring din båt. Du når BAS här https://bas.batunionen.se/
OBS! Glöm inte att boka upp er för vaktpass på varvet i höst

VIKTIGT!
Båtbottensanering
Vi har blivit pålagda från Miljöförvaltningen i Stockholm att samtliga våra båtar i klubben ska saneras från giftig färg. Med giftig färg är alla biocid färger, såsom koppar och zink t.ex. Dessa produkter är förbjudna redan nu att ha på sin båtbotten men vi har fått en period att åtgärda detta och det är fram till hösten 2018. Båtbottenfärger innehållande ämnet tributyltenn (TBT) är förbjudna i Sverige
för alla båtar.

Båtar som någon gång har målats med dessa färger ska omedelbart saneras. Klubben kommer under perioden att följa upp detta och redovisa till länstyrelsen samt Miljöförvaltningen i Stockholm. Att sanera sin båtbotten är båtägarens ansvar men där klubben har en skyldighet att bevaka detta. Det innebär att avrapportering till miljöansvarig är viktig. Titta på Funktionärssidan där hittar ni aktuell miljöansvarig.

Direktivet gäller båtar som har sin huvudsakliga förtöjningsplats i Mälaren.

Miljöförvaltningen har tuffa restriktioner för blästring av båtbotten, därför skall ansökan göras till styrelsen i god tid för instruktioner om inkapsling av båten med ventilation och godkänd filteranläggning.