Medlemsförpliktelser

En förutsättning för att klubben ska fungera är att samtliga medlemmar hjälper till med det nödvändiga arbete som krävs för att hålla klubbens anläggningar i bra skick. Det kan gälla underhållsarbete på våra klubbholmar, ta upp och lägga i bommarna vid bryggan eller städa varvsplanen etc. Alla dessa tillfällen ger dels en suverän möjlighet att lära känna klubbens medlemmar och dels sparar det mycket pengar jämfört med om vi skulle låta externa entreprenörer göra arbetet.

FADDERSKAP

Varje ny medlem ges möjlighet till fadder. Tanken är att utvalda medlemmar skall vara ett stöd för en ny medlem under dennes första år i klubben. Du kan läsa mer om fadderskapet genom att ladda ned styrelsens beskrivning här: Fadder MBK

NATTVAKT

Syftet med nattvakten är att visa att det finns folk på varvet och i Varvshamnen! Inget annat! För detta ändamål behöver vakten bara gå en runda vid oregelbundna tidpunkter och visa sin närvara genom att lysa med ficklamporna.

Vilka områden som skall bevakas beror på tidpunkt på året. Sommartid, när varvet är tomt på båtar, skall vakten avpatrullera Varvshamnen.  Vid sjö- och torrsättnings tiderna skall både varven (Slipvarvet och  stora varvet) samt Varvshamnen avpatrulleras.

Vintertid när Varvshamnen är tom skall varven avpatrulleras. Efter varje runda noteras tidpunkt och ev. iakttagelser i  Vaktjournalen. Om pågående inbrott påträffas, skall vakten omedelbart gå tillbaka till vaktstugan och tillkalla polis.

Ficklampor och vaktpärm finns i skåpet under kaffebryggare vid dörren till toaletten.

– Vakten börjar kl 22 och slutar kl 02.
– Man måste vara två på vakten.
– Om den ena inte kommer ställs vakten in för den dag.
– Journalen med reglemente och vägledning finns i klubbstugan.*

Inloggning till BAS där Ni anmäler Er

BAS – SBU

BAS är datasystemet från Svensk Båt Union (SBU) som klubben använder för administration av medlemmar, båtar mm mm. Alla medlemmar bör ha fåt en inloggning till BAS.
Gå in på https://bas.batunionen.se/ ange användarnamn och lösenord och tryck Logg in. Då kommer du till en sida med en blå knapp ca. mitt på sidan ”Boka Pass”,som du klickar på. Du kommer till en sida med alla inlagda pass.

För att boka önskat pass behöver du bara klicka på knappen ”Boka”.Om du vill kan du lämna en kommentar. 10 dagar innan passet får du en påminnelse på mail.

Har du glömd ditt lösenord skriver du ditt e-mail adress under ”Har du glömd ditt lösenord” och klickar på ”Skicka”.

Följ instruktionerna på mailet du får från SBU.

DAGSVERKE

Klubbens hela verksamhet bygger på ideellt arbete och allmän arbetsplikt. Därför ska varje aktiv klubbmedlem någon gång under året utföra ett dagsverke/arbetsplikt i klubbens regi.

Är du fackman inom trä, el, rör, måleri, mekanik el dyl är det styrelsens förhoppning att du talar om det för oss. Du kan då få speciella göromål på din lott.
Arbetsplikter aviseras via e-post av det webbaserade bokningssystemet Bokat.se. Du anmäler dig genom att följa länken i e-posten. I kallelsen framgår vad som ska göras, när det planeras, hur många som behövs och vem som är arbetsledare. Om det är något du undrar över gällande en viss arbetsplikt så kontaktar du arbetsledaren för mer information.

Blir du sjuk då du är kallad till arbetsplikt måste du ha läkarintyg. Får du förhinder måste du i god tid ta kontakt med ansvarig funktionär och diskutera saken. Kanske kan du få andra uppgifter senare men regeln är fortfarande: Alla skall dra sitt strå till stacken. Uteblir man från sin arbetsplikt eller helt enkelt inte gör den debiteras en avgift. Anmälan görs till ansvarig arbetsledare.

Du kan ladda ned bestämmelserna för arbetsplikter här:
Arbetsplikt & vägledning

Varje medlem skall dessutom gå ett vaktpass per år vid föreningens varvsområde. Anmälan till respektive vaktpass görs på klubbens vaktlistor.

Fasta dagsverken att utföra på våra öar

Stora Gunnarsholmen (Mälaren) och Bredviks Holme (saltsjön).

Det åligger som alla vet alla aktiva medlemmar att utföra ett eller flera dagsverken per år, ansvaret för detta ligger hos respektive medlem.

När du bestämmer dig för en lämplig dag, kontaktar du ö-värden, kontrollerar att det är en lämplig dag och att behövliga redskap och dylikt finns. Du kan också boka in dig på en av klubben utskickad kallelse (via Bokat.se). Kryssa i att du vill utföra detta dagsverke, eller ej.

Du ska dock vara uppmärksam på antalet som ska delta i en aktivitet, skriv gärna en kommentar, och ange ditt telefonnummer, så kan du kanske samåka med någon annan deltagare.

Gå då in på sidan igen och kontrollera de andras kommentarer. Skulle du få förhinder, måste du avboka dig, detta gör du på den aktuella sidan.

Vissa dagsverken är ju inte avsedda för en hel dag, då får man en ½.  Således måste ytterligare minst ½ dagsverke utföras inom kalenderåret.

Du måste också se till att ditt arbete bokförs. Ö-värdarna hjälper till med detta.

Det kommer alltid att finnas mindre eller större uppgifter att utföra på våra öar, vad som alltid finns är naturligtvis vassröjning, vedhuggning, trädvård, allmänt underhåll av fastigheter och lösöre.

Specifika anslag för dessa uppgifter finns på respektive ö. Läs mer här >>>

Meddela rätt kontaktuppgifter

En förutsättning för att klubbens funktionärer ska kunna ta kontakt med dig som medlem är korrekta kontaktuppgifter i klubbens medlemsregister. Om du byter adress, e-postadress eller telefonnummer så anmäler du det till: Robert.Sundberg