Avgifter

Samtliga avgifter ska betalas till PG 57173-7. För att spara tid och pengar aviserar vi via mail. Du måste därför också löpande se till att klubben har rätt e-postadress till dig

Debiteringslista MBK Tre Kronor för 2019

Klubbavgift/år 3000 :-
Medlemsavgift/år 600 :-
Medlemsavgift/år, familjeansluten 150 :-
Hamnavgift/år  
2.50 m plats 1014 :-
2.80 m plats 1135 :-
3.15 m plats 1277 :-
3.30 m plats 1338 :-
3.50 m plats 1419 :-
3.70 m plats

4.20 m plats

1500 :-

1703 :-


Varvsavgift/år
(båtlängd + 0,8 m) x (båtbredd + 0,8 m)
 
Medlemmar 45:-/kvm
Övriga 112:-/kvm
Inträdesavgift båtskjul 5000 :-
 Övriga avgifter  
Båtregistreringsavgift ny medlem 3000 :-
Avgift för otillåten kvarliggande i varvshamnen per påbörjad vecka 1200 :-
Flyttning av båt på varvsplanen 600 :-
Motorlyft per motor och tillfälle 300 :-

Avgift för utebliven arbetsplikt/ dagsverke

Avgift för utebliven nattvakt

4000 :-

600 :-

Avgift för sen eller bristfällig båttäckning per påbörjad månad 600 :-
Upptagning för syn eller reparation med sjösättning vid samma tillfälle. 300 :-
Upptagning för syn eller reparation med sjösättning vid ett senare tillfälle. 500 :-
Gästhamnsavgift (Bredviksholme) per påbörjat dygn 100:-
Hyra för en hytt per natt på holmarna 100:-
Depositionsavgift, nycklar per styck 650 :-
Klubbvimplar per styck 150 :-
Klubbdekal per styck 0 :-
Medlemsnålar per styck 100 :-
Mössmärken per styck 100 :-
Påminnelseavgift utgår efter 10 dagar – därefter uttas 25% av avgiften som ej erlagts 100 :-
 Avgift för torr och sjösättning utanför ordinarie tid                      1200:-