Avgifter

Samtliga avgifter ska betalas till PG 57173-7. För att spara tid och pengar aviserar vi via mail. Du måste därför också löpande se till att klubben har rätt e-postadress till dig.

Debiteringslista MBK Tre Kronor för 2019

Årsavgifter :
Aktiv medlem                                                                                              3 600
Passiv medlem        600
Hedersmedlem med båt i klubben    3 000 
Hamnavgifter/år  
2,50 m plats 1 819
2,80 m plats 2 037
3,15 m plats 2 292
3,30 m plats 2 401
3,50 m plats   2 547
3,70 m plats 2 692
4,20 m plats 3 056
   
Varvsavgift / år:  (båtlängd + 0,8 m) x båtbredd + 0,8 m)  
Medlemmar 45 / kvm 
Övriga 112 / kvm
Övriga avgifter:  
Inträdesavgift båtskjul 5 000
Båtregistreringsavgift ny medlem 3 000
Depositionsavgift, nycklar per styck 650
Flyttning av båt på varvsplanen 600
Motorlyft per motor och tillfälle 300

Upptagning för syn eller reparation med sjösättning vid samma tillfälle

 300

Upptagning för syn eller reparation med sjösättning vid ett senare tillfälle

500 
Gästhamnsavgift Bredviksholme per påbörjat dygn 200 
Gästhamnsavgift St Gunnarsholmen per påbörjat dygn 100 
Hyra för en hytt på holmarna per natt 100 
Klubbvimplar per styck 100 
Medlemsnålar per styck 100 
Klubbdekal per styck
Mössmärken per styck 100 
Avgift för utebliven arbetsplikt/ dagsverke 4 000 
Avgift för utebliven nattvakt                    500
Avgift för sen eller bristfällig båttäckning / påbörjad månad                     600
Avgift för otillåten kvarliggande i varvshamnen / påbörjad  vecka                     1 200
Avgift för torr och sjösättning utanför ordinarie tid                         1 200
Påminnelseavgift utgår efter 10 dagar                    
– därefter uttas 25% av avgiften som ej erlagts                     100