Klubbholmarna

Stora Gunnarsholmen

Stora Gunnarsholmen ligger i Mälaren, denna skogiga ö bjuder på ett rikt djurliv, skyddad hamn och trevlig miljö.

På ön finns bland annat:

  • barnvänlig liten sandstrand
  • fantastisk dansbana
  • vedeldad bastu vid sjön
  • ordentlig flytbrygga och bojar för enkel angöring.

Nere vid bryggan finns ett stort trädäck, grillplatser och ”Hasses Bodega”. Här kan man sitta skyddat för regn och umgås.

Klubbens årliga midsommarfest, kräftfest samt höstfest hålls på Stora Gunnarsholmen.

På ön finns också en klubbstuga som innehåller fem små ”hytter” samt ett gemensamt sällskapsrum. Hytterna rymmer 2 personer. Hytterna kan bokas och nyttjas två nätter i rad för att sedan bereda plats för nästa nattgäst. Gästrum bokas via holmchefen. Telefonnumret är: 08 – 560 420 75 (endast sommartid).

Du tar dig hit enkelt med egen båt, men även bil och buss (318, Väntholmen ändhållplats), så det finns tillgång till ön året runt.

Bredviks Holme

Bredvik är en skärgårdsö i anslutning till Lådna. Mitt i mellanskärgården. Denna ö bjuder på en fin skärgårdskänsla.

Brygganläggningen kan ta emot 15 till 20 båtar. Förtöjning sker företrädesvis på boj med stäven mot bryggan. Vid bryggan finns ”hangaren” som man kan sitta och äta i, samt har kokmöjligheter.

Här finns även toalett, en vedeldad bastu i strandkanten samt flaggberget där man kan avnjuta kvällsfikat i solnedgången.

På denna klubbholme arrangeras varje år en sommarfest.

Ett antal skärgårdskrogar finns i närheten som Gälnö, Ingmarsö och Svartsjö krog.

Gångavstånd till den lokala handelsboden, eller varför inte låna någon av klubbens cyklar. Där finns även en bensinmack.

På Bredviks holme finns även en klubbstuga med två hytter som rymmer två personer per hytt, samt en storstuga med kamin. Hytterna kan bokas och nyttjas två nätter i rad för att sedan bereda plats för nästa nattgäst. Gästrum bokas via holmchefen. (endast sommartid).

Till Bredviks holme tar du dig med egen båt eller med Vaxholmsbåten, då åker du till Karlshem och därefter en promenad på 15-20 minuter.

Förhållningsregler

Holmarna är klubbmedlemmarnas egendom. Alla medlemmar har skyldighet att vårda och skydda dom från nedslitning och nedskräpning.

klubbholmarStyrelsen utser holmchef som inför styrelsen är närmast ansvarig för respektive holme. Holmchefens anvisningar skall omedelbart följas. Holmchefen har styrelsens fullmakt att avvisa den som inte följer gällande regler.

Klubbholmsreglementet kan laddas ned här: Holmreglemente-13-11-22

Endast holmchefen har särskild plats reserverad vid bryggan.

För båtar som inte är registrerade i klubben erläggs, om ingen annan överenskommelse finns, en hamnavgift som gäller 24 timmar. Avgiften fastställs av höstmötet.

Laddning av batterier medelst motorkörning får endast ske när så är absolut nödvändigt och då under iakttagande av största möjliga hänsyn till övriga hamnliggare.

Efter tillstånd från holmchefen kan medlem, på egen risk och endast tillfälligtvis, låta sin båt ligga obemannad på holmen. Båtar får endast om särskilda skäl föreligger läggas längs med bryggorna.

Det är inte tillåtet att grilla på bryggorna. Efter kl 23.00 bör särskilt stor hänsyn tagas till sovande besökare.

Klubbens jollar och roddbåtar har sina särskilda platser dit båtarna omedelbart skall återställas efter användandet. Medlemmarnas jollar får inte hindra andra båtars tilläggning.

Klubbstugornas sovhytter kan användas av medlemmar och deras gäster för övernattning under kortare perioder efter anmälan till holmchefen och mot erläggande av fastställd avgift. Övernattande gäst får inte inkräkta på andra medlemmars möjlighet att använda övriga utrymmen i stugan. Efter användandet skall stuga och hytter lämnas väl städade.

Gemensamma verktyg och redskap skall efter användandet omedelbart återställas till redskapsboden. Maskiner som förvaras på holmarna får inte användas utan tillstånd av holmchefen.

Sopor skall sorteras enligt gällande anvisningar och miljöfarligt avfall får inte kvarlämnas på holmarna.

Tält får endast kortvarigt sättas upp på holmarna, då efter särskilt tillstånd av holmchefen och enligt hans anvisningar.

Husdjur skall av ägaren hållas under sådan kontroll att de inte stör eller skrämmer andra holmbesökare. Eventuell avföring skall omedelbart plockas upp av ägaren. Fågellivet på holmen skall i så stor utsträckning som möjligt skyddas.

Vid besök på Stora Gunnarsholmen landvägen skall bil parkeras enligt gällande anvisningar. Klubbens servitut-väg och brygga skall användas.