Barn och ungdomsverksamhet

Klubben ska verka för, bedriva och stödja upplysning, undervisning eller
utbildning rörande barn och ungdomsverksamhet, god sjösäkerhet, god miljö
samt ett gott kamrat- och sjömanskap.
Detta görs bl.a. på klubbholmarna under ledning av Ungdomsansvarige, samt
i samarbete med Rörstrands Båt Klubb.
Barn och ungdomar registreras som Medlemstyp Ungdom. Medlemskapet
är avgiftsfri.
Ansökan hittar du här