Allmän information

Klubben grundades 1922 och dess ändamål, då som nu, var att främja det förliga båtlivet samt verka för ett korrekt och hänsynsfullt uppträdande till sjöss och i hamnar. En starkt bidragande orsak till att man bildade klubben var att öka skyddet mot stölder.

I dagsläget har vi runt 150 medlemmar med båtar i olika storlekar även om tonvikten ligger på lite större båtar med övernattningsmöjlighet.

Hemmahamnarna ligger i Karlbergskanalen och vid vårt varvsområde i Ulvsunda.

Klubben har två holmar till sitt förfogande. Den ena, Bredviks holme, ligger nära ön Lådna i mellan-skärgården och den andra, Stora Gunnarsholmen, ligger strax öster om Storhagsudd på Färingsö i Mälaren.

Facebook-Logo                                                                                            Följ oss